Ogrody
zimowe

Lokalizacja ogrodu zimowego
Zarówno ogrzewany, jak i nieogrzewany ogród zimowy zintegrowany z bryłą budynku może korzystnie wpływać na jego bilans energetyczny. Wpływ ten zależy jednak od usytuowania „szklanego pokoju” względem stron świata. Powinno ono sprzyjać energooszczędności, a przy tym odpowiadać planowanej funkcji pomieszczenia. Przy wyborze miejsca weźmy także pod uwagę istniejącą bądź planowaną a szybko rosnącą zieleń w otoczeniu domu – szczególnie wysokie drzewa, które mogą znacząco zmienić warunki w oranżerii, zacieniając w przyszłości jej wnętrze.

Najintensywniejsze i najdłuższe nasłonecznienie, a zatem największe zyski ciepła poprzez jego pasywne wykorzystanie zapewnia południowa strona budynku. Tak usytuowany ogród zimą będzie „wychwytywał” promienie słoneczne i przekazywał ciepło do sąsiednich pomieszczeń, latem zaś uchroni je przed nadmiernym nagrzaniem. By jednak korzystanie z niego było przyjemnością, a rośliny dobrze się rozwijały, konieczne będzie zainstalowanie efektywnych systemów wentylacji i ochrony przeciwsłonecznej. Podobne warunki zapewni umieszczenie ogrodu przy zachodniej ścianie budynku. Jest to miejsce szczególnie odpowiednie na urządzenie wypełnionej zielenią oranżerii, jednak dobierając rośliny należy pamiętać o znacznym spadku nasłonecznienia w okresie zimowym. Ponieważ słońce od zachodu latem operuje intensywnie aż do późnych godzin wieczornych, pomieszczenie będzie się silnie nagrzewać, w związku z czym zarówno wentylacja, jak i osłony przeciwsłoneczne będą tu niezbędne. Od wschodu najdogodniej będzie usytuować ogród z przeznaczeniem na jadalnię lub pracownię. Ciepłe, słoneczne godziny poranne wielu roślinom zapewnią wystarczającą dawkę światła na cały dzień, zaś począwszy od południa we wnętrzu nie wystawionym na bezpośrednie działanie słońca zapanuje miły klimat i oświetlenie sprzyjające pracy.

Najkorzystniejsze warunki oświetleniowe dla działań twórczych (szczególnie plastycznych) zapewni ogród przy ścianie północnej – w pracowni malarza czy grafika równomierne, nieagresywne oświetlenie jest wręcz nieocenione. Oranżeria od północy osłoni też budynek przed atakami najzimniejszych i najgwałtowniejszych w naszym klimacie wiatrów. Takie usytuowanie ogranicza jednak gamę możliwych do hodowania roślin do gatunków cieniolubnych, których jest stosunkowo niewiele. Również wpływ ogrodu na bilans energetyczny budynku będzie w tym przypadku znikomy.